Probleemoplossing EarBuds

Om vast te stellen of het product daadwerkelijk defect is we willen je eerst vragen om 3x hard op de touch sensor te drukken. Zie hiervoor ook onderstaand video. Het probleem zou hiermee verholpen moeten zijn.